Proje Hakkında

Proje Adı: IPA 2013 Termik Elektrik Santrallerde Enerji Verimliliği Pilot Projesi

Paydaşlar: EÜAŞ, AB Başkanlığı, AB Delegasyonu, Dünya Bankası

Yüklenici: EDF

Başlangıç Tarihi: 17 Ocak 2017

Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2018