Proje Hakkında

IPA 2013 Termik Santrallerde Enerji Verimliliği projesi ile termik santrallerin zaman içindeki performans kaybını tespit edebilecek gerçek zamanlı bir performans izleme sistemi hayata geçirilmiştir. Ayrıca, proje kapsamındaki termik santrallerin her bir ünitesi için bir durum değerlendirme çalışması gerçekleştirilmiştir.